Privacyverklaring

Beauty Medics noteert (persoons)gegevens van haar klanten om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het gaat hier om naw-gegevens en contactgegevens. Daarnaast noteert Beauty Medics gegevens en maakt zo nodig foto’s  over klachten waarmee klanten bij Beauty Medics komen in de verwachting dat Beauty Medics kan helpen met de verlichting van deze klachten. Ontwikkelingen op dit gebied worden na elke behandeling genoteerd om de voortgang van deze klachten of wensen te kunnen monitoren.

Bovengenoemde (persoons)gegevens worden opgeslagen op een digitale klantenkaart. Deze klantenkaart is ten alle tijden inzichtelijk voor klanten van Beauty Medics. Indien een klant gegevens van zijn of haar klantenkaart wil aanvullen, wijzigen of laten verwijderen, kan dit door dit schriftelijk aan te vragen bij Beauty Medics. Beauty Medics zal binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke aanvraag passend reageren op de gevraagde actie van zijn of haar klant met betrekking tot de genoteerde (persoons)gegevens van deze klant. Indien een klant bepaalde informatie liever niet verstrekt, wordt hier natuurlijk gehoor aan gegeven.

De gegevens die Beauty Medics noteert zijn alleen bedoeld voor het kundig en juist kunnen uitvoeren van de werkzaamheden. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen wat nodig is voor de belasting zal 7 jaar bewaard blijven.